پیغام خطای نبودن شبکه

سوال

گوشی نوکیا ۵ من مرتب پیغام خطای زیر را می دهد و مزاحم کارکرد گوشی می شود برای رفع آن لطفا راهنمایی بفرمائید.

failed to request data , please check your network

0
نرم افزار قادر 7 ماه 0 پاسخ ها 108 دیده شده 0

درباره قادر

ارسال یک پاسخ

انتخاب