مشکل صدا از کنار بلندگو قسمت بالای گوشی نوکیا ۸

سوال

صدای زر زر از کنار بلندگو ی بالایی گوشی نوکیا ۸

0
سخت افزار Reza 2 هفته 0 پاسخ ها 21 دیده شده 0

درباره Reza

ارسال یک پاسخ

انتخاب