خرید

سوال

سلام نوکیا ۸ فروشگاه سایت فقط دو سیم با حافظه ی ۶۴ هست،
تک سیم کارت، با حافظه ۱۲۸ در سایت نیست؟

0
سخت افزار FST 3 هفته 0 پاسخ ها 46 دیده شده 0

درباره FST

ارسال یک پاسخ

انتخاب